Rujoiu, Octavian. (2021). Psihosociologia emoţiilor. Ce, când şi cum simţim (Ediția a II-a, revizuită și adăugită). Bucureşti: Editura ASE. ISBN: 978-606-34-0382-8 (252p.). (capitolul 2. Emoții animale și oameni – pp. 40-94).

Rujoiu, Valentina și Rujoiu Octavian. (2021). Relații intime, putere și control. Studii și cercetări. București: Editura Pro Universitaria. ISBN: 978-606-26-1365-5 (174 p.). (capitolele 2, 3, 4 – Violența intimă/în familie și violența împotriva animalelor de companie, violența împotriva animalelor de companie. Cauze, comportamente și efecte, victime, agresori, situații de criză. Coerciție și control – pp. 19-42).

Rujoiu, Octavian. (coord.)(2020). Psihosociologia vieţii cotidiene. Despre interacţiunea om-animal. Bucureşti: Editura ASE (ediția a II-a, revizuită și adăugită). ISBN: 978-606-34-0274-6. (367p.).

Rujoiu, Octavian. (2020). Introducere. Oameni şi animale în spaţiul social. Oameni și animale - emoții și expresii. În O. Rujoiu (coord.). Psihosociologia vieţii cotidiene. Despre interacţiunea om-animal (pp. 15-39) (ediția a II-a, revizuită și adăugită). Bucureşti: Editura ASE ISBN: 978-606-34-0274-6. (369p.).

Rujoiu, Octavian. (2020). Interacţiunea om-animal și legătura om-animal. Interacțiunea om-animal în România. În O. Rujoiu (coord..). Psihosociologia vieţii cotidiene. Despre interacţiunea om-animal (pp. 40-81) (ediția a II-a, revizuită și adăugită). Bucureşti: Editura ASE. ISBN: 978-606-34-0274-6. (369p.).

Rujoiu, Octavian. (2020). Responsabilitatea faţă de animale şi intervențiile asistate de animale. În O. Rujoiu (coord.) Psihosociologia vieţii cotidiene. Despre interacţiunea om-animal (pp. 185-211) (ediția a II-a, revizuită și adăugită). Bucureşti: Editura ASE (ediția a II-a, revizuită și adăugită). ISBN: 978-606-34-0274-6. (369p.).

Rujoiu, Octavian. (2020). Implicaţii psihoemoţionale privind relaţia dintre proprietar şi animalul său de companie. Câinele, „cel mai bun prieten”. În O. Rujoiu (coord.). Psihosociologia vieţii cotidiene. Despre interacţiunea om-animal (pp. 322-364) (ediția a II-a, revizuită și adăugită). Bucureşti: Editura ASE ISBN: 978-606-34-0274-6. (369p.).

Rujoiu, Valentina. (2020). Interacțiunea om-animal în contextul marilor religii ale lumii. În O. Rujoiu (coord.) Psihosociologia vieţii cotidiene. Despre interacţiunea om-animal (pp.89-114) (ediția a II-a, revizuită și adăugită). Bucureşti: Editura ASE (ediția a II-a, revizuită și adăugită). ISBN: 978-606-34-0274-6. (369p.).

Rujoiu, Octavian and Rujoiu, Valentina. (2018). Losing Max, The First Romanian Army’s Military Working Dog Hero. Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress and Coping, 23, 7, 608-621. ISSN: 1532-5024 (Print), 1532-5032 (Online). Published online: 27 Nov. 2018, ID: 1530182, DOI: 10.1080/15325024.2018.1530182 (Impact Factor: 0,745) (Routledge, Taylor and Francis Publishers).

Rujoiu, Octavian și Rujoiu, Valentina. (2017). Animale, simbolism, consumerism şi publicitate. În O. Rujoiu (coord.). Societate, Publicitate, Consumator (pp. 143-170). București: Editura ASE.

Rujoiu, Octavian and Rujoiu, Valentina. (2016). Animal Companion Loss and the Veterinarian-Client Relationship: Exploratory Study. Revista de Psihologie, 62, 3, 211-226. ISSN: 0034-8759.

Rujoiu, Octavian and Rujoiu, Valentina (2015). Veterinarians’ View on Pet Loss. Evidence from Romania. Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress and Coping, 20, 2, 139-148. ISSN: 1532-5024 (Print), 1532-5032 (Online). Published online: 07 Dec. 2013, ID: 834759, DOI:10.1080/15325024.2013.834759 (Impact Factor: 0,888) (Routledge, Taylor and Francis Publishers).

Rujoiu, Octavian and Rujoiu, Valentina. (2014). Pet Loss and Human Emotion: Romanian Students Reflections on Pet Loss. Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress and Coping, 19, 5, 474-483. ISSN: 1532-5024 (Print), 1532-5032 (Online). Published online: 23 May 2013 ID: 806150, DOI:10.1080/15325024.2013.806150 (Impact Factor: 0,707) (Routledge, Taylor and Francis Publishers).

Rujoiu, Octavian and Rujoiu, Valentina (2014). Living with Stray Dogs and Pet Dogs in Romania. A Psychosocial Approach. În G. Raţă & P. Runcan (coord.) (vol. 1). Happiness Through Education (pp. 17-26). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. ISBN 978-973-30-3745-3.

Rujoiu, Octavian and Rujoiu, Valentina. (2013). Human-Animal Bond: Loss and Grief. A Review of the Literature. Revista de Asistenţă Socială, 12, 3, 163-171. ISSN: 1583-0608.